1,719,983 views

Published on October 27, 2016

Ֆուլ հաուս, 5-րդ եթերաշրջան, Սերիա 6 / Full house

Մուշեղին գումար է անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանա կատարել որդու հերթական պահանջը: Չկարողանալով անհրաժեշտ քանակի գումար հայհայթել, Մուշեղը գնում է ծայրահեղ քայլի և գողանում է Լիկայի և Արսենի կուտակած գումարներից: Ի՞նչ կլինի այն ժամանակ, երբ Արսենն ու Լիկան բացահայտեն, թե ով է իրականում գողացել իրենց փողերը: Mushegh needs money in order to fulfill another requirement of his son. Not being able to find the necessary amount of money, Mushegh goes to extreme and steals money that Lika and Arsen have saved. What will happen when Arsen and Lika discover who stole their money? Мушегу нужны ден...Conversion time: 0 seconds
Status: Starting...
5%


Please wait: 60 seconds

or

Create a member account and get:

   Removal of countdown delay!
   Unlimited number of downloads!
   Tech support for help!

Start 1 day free trial